top of page
Projektbeskrivning

Projektet ska utveckla den första experimentanläggningen för agrovoltaiska system i Sverige för att jämföra kommersiellt tillgängliga agrovoltaiska teknologier. Projektet kommer att generera en databas, för Sverige och världen över, där man ser effekterna av olika agrovoltaiska konfigurationer på mikroklimat, solcellsproduktion och växtodling. Detta kommer att göra det möjligt att utveckla verktyg för simulering, optimal design och drift av agrovoltaiska system. Projektet kommer att utveckla en demonstrator av agrovoltaiska styrsystem utrustade med solspårare.

Vilken utmaning är projektet tänkt att bidra med en lösning till eller kunskap om?

MATRIX syftar till att utveckla den första experimentella anläggningen för agrivoltaiska system i Sverige för att jämföra kommersiellt tillgängliga agrivoltaiska teknologier.

Vad är målsättningen med projektet och vilka frågeställningar ska projektet besvara?

Ur ett teoretiskt perspektiv syftar detta projekt till att förbättra modelleringsnoggrannheten hos APV-modeller genom att utveckla moderna algoritmer och verktyg för att bättre förutsäga sambanden mellan solstrålningsfördelning på grödnivå, mikroklimat och omvandling av solenergi till el och biomassa under olika APV-lösningar. Ur ett genomförande- och industriellt perspektiv syftar detta projekt till att utveckla algoritmer för dynamisk simulering, optimal design och drift av APV:er, särskilt för de som är utrustade med solspårningssystem.

Vilka målgrupper bör ta del av projektets resultat?

Solparkutvecklare, energiföretag, lantbrukare och lantbruksföreningar.

Sammanfattning

Projektnamn

Utvärdering av den första facilitet för agrovoltaiksystem i Sverige för att jämföra kommersiellt tillgängliga agrovoltaikteknologier - MATRIX

Program

Framtidens Elsystem

Kategori

Mätning, styrning, teknik och kontroll

Status

Pågående

Varaktighet

2023-02-28

2027-12-31

Organisation

Mälardalens Universitet

Projektledare

Pietro Elia Campana

Involverade aktörer

Mälardalens Universitet

Webbplats

Länkar
Medier
sladdar.png

Utvärdering av den första facilitet för agrovoltaiksystem i Sverige för att jämföra kommersiellt tillgängliga agrovoltaikteknologier - MATRIX

bottom of page