top of page
Projektbeskrivning

Projektet går ut på att utveckla teknik och metodik som kan användas för att utföra övervakning och diagnostik på utrustningar i elnätet genom att nyttja olika typer av transienta påkänningar som stimuli eller input. Transienter i dessa sammanhang kan betraktas som vilken typ av övergående påkänning som helst, den kan vara såväl elektromagnetisk, termisk eller mekanisk. Tidsskalan i detta sammanhang kan variera starkt: från mikrosekundsskala om det gäller åsköverspänningar till timmar om det gäller kraftiga termiska variationer. I ett första steg avser forskningen att fokusera på krafttransformatorer, shuntreaktorer och deras genomföringar då de utgör en av de viktigaste, dyraste och mest kritiska utrustningen i elnätet. Forskningen kommer att fokusera på att utveckla teknik och metoder som kan anslutas med utrustningen i drift och som kan förbli ansluten till icke spänningsförande del under lång tid. De förväntade resultaten kan indikera om det föreligger förhöjd felrisk.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

Transdimo - Transienter för diagnostik och övervakning av kraftkomponenter

Program

Framtidens Elsystem

Status

Kommer snart

Varaktighet

2024-01-01

2026-12-31

Organisation

Kungliga Tekniska Högskolan

Projektledare

Kontakt

Involverade aktörer

Kungliga Tekniska Högskolan

Webbplats

Medier
sladdar.png

Transdimo - Transienter för diagnostik och övervakning av kraftkomponenter

bottom of page