top of page
Projektbeskrivning

Projektet ämnar undersöka ett nytt koncept för dc/dc omformare för att samla upp vindenergi från vindkraftverk och plattformar placerade till havs. Det övergripande målet är att utveckla dc/dc omformaren så att den blir viktmässigt lättare och därmed får lägre installationskostnader samt förbättrad energiverkningsgrad. Projektet kommer att bygga och verifiera designen med hjälp av en nerskalad prototyp.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

Kraftelektronikbaserad dc-transformatorer för havbaserat mellanspännings DC-nät!

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-01-01 

2022-12-31

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola AB

Projektledare

Torbjörn Thiringer 

Involverade aktörer

Chalmers Tekniska Högskola

Webbplats

Medier
sladdar.png

Kraftelektronikbaserad dc-transformatorer för havbaserat mellanspännings DC-nät!

bottom of page