top of page
Projektbeskrivning

Projektet ska undersöka effektelektroniska lösningar som är lämpliga för maskade likströmsnät. Den föreslagna lösningen kommer också att verifieras experimentellt med en nedskalad prototyp. Projektet bidrar med en förbättrad förståelse för möjliga lösningar till att höja prestandan av maskade likströmsnät. Detta kan i sin tur möjliggöra utvecklingen av nät med 100 procent förnybara el-källor.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

Lösningar för styrning och hårdvara för likströmsnät som möjliggör hållbar expansion av förnybar el

Program

Framtidens Elsystem

Status

Pågående

Varaktighet

2023-04-01

2027-12-31

Organisation

Kungliga Tekniska Högskolan

Projektledare

Kontakt

Involverade aktörer

Kungliga Tekniska Högskolan

Webbplats

Medier
sladdar.png

Lösningar för styrning och hårdvara för likströmsnät som möjliggör hållbar expansion av förnybar el

bottom of page