top of page
Projektbeskrivning

Projektet ämnar ta fram en energi- och kostnadseffektiv lösning för kraftförsörjning av sensorer och övervakningssystem för kraftledningar. Efter en inledande kartläggning av förutsättningarna kommer en prototyp att tas fram. Funktionen av prototypen verifieras först i labbmiljö och därefter genom en pilotinstallation.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

Kraftförsörjning från topplinor

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2020-02-02

2023-06-30

Organisation

Independent Insulation Group Sweden AB

Projektledare

Andreas Dernfalk

Involverade aktörer

Independent Insulation Group (I2G)

Webbplats

Medier
sladdar.png

Kraftförsörjning från topplinor

bottom of page