top of page
Projektbeskrivning

Projektet föreslår och undersöker reglermetoder för nätanslutna omriktare för att möjliggöra en storskalig integration av förnybara energikällor. Projektet fokuserar på utvecklingen av styrstrategier som möjliggör snabb och robust drift av omriktaren och som samtidigt klarar av driften vid olika nätfel.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

En ny styrstrategi för nätanslutning av förnyelsebar energi - Bortom konceptet av virtuell synkronmaskinreglering

Program

SamspEL

Status

Pågående

Varaktighet

2020-10-01

2024-09-30

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola AB

Projektledare

Massimo Bongiorno

Involverade aktörer

Chalmers Tekniska Högskola AB

Webbplats

Medier
sladdar.png

En ny styrstrategi för nätanslutning av förnyelsebar energi - Bortom konceptet av virtuell synkronmaskinreglering

bottom of page