top of page
Projektbeskrivning

Detta projekt går ut på att effektivisera regleringen av effektbalansen genom att i först hand ta fram optimala strategier för handel på reglermarknaden. Resultatet av projektet är en minskad kostnad för att upprätthålla balansen vilket i sin tur ökar konkurrenskraften på elmarknaden för förnyelsebar produktion eftersom denna obalanskostnad återförs till de som skapat den

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

Effektiv reglering av effektbalansen i elsystem med stor andel förnybar produktion

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-01-01 

2020-12-31

Organisation

Linnéuniversitetet

Projektledare

Magnus Perninge 

Involverade aktörer

Linnéuniversitetet, Svenska Kraftnät

Webbplats

Medier
sladdar.png

Effektiv reglering av effektbalansen i elsystem med stor andel förnybar produktion

bottom of page