top of page
lampor2.png

Produktions- och elnätsplanering

AccelEV

Organisation

Kungliga Tekniska Högskolan

Status

Pågående

Varaktighet

2021-01-04

2023-12-15

Projektledare

Monika Topel Capriles

Involverade aktörer

Ellevio AB, KTH

Program

SamspEL

Elnätets politiska dimensioner - framtidens leveranssäkerhet i ett elektrifierat och klimatneutralt energisystem

Organisation

Lunds universitet

Status

Pågående

Varaktighet

2020-04-01

2024-05-31

Projektledare

Karin Ericsson

Involverade aktörer

Lunds universitet

Program

SamspEL

En gömd skatt och oslipad diamant? Småskaliga vattenkraftens värde på framtidens elmarknader och effektivisering av driften för förbättrat resursutnyttjande

Organisation

Hydro Machines Sweden AB

Status

Pågående

Varaktighet

2023-02-01

2024-12-31

Projektledare

Jakob Helbrink

Involverade aktörer

Hydro Machines Sweden AB

Program

Framtidens Elsystem

Energiomställningens inverkan på spänningsstabiliteten i det svenska kraftsystemet

Organisation

Högskolan Väst

Status

Pågående

Varaktighet

2023-12-01

2027-02-28

Projektledare

Lena Max

Involverade aktörer

Högskolan Väst

Program

Framtidens Elsystem

Högspänd likströmsmatning för massiv produktion av vätgas

Organisation

Kungliga Tekniska Högskolan

Status

Pågående

Varaktighet

2023-04-01

2027-12-31

Projektledare

Involverade aktörer

Kungliga Tekniska Högskolan, Hitachi Energy

Program

Framtidens Elsystem

Lagring, överföring och förnybara interaktioner i det nordiska nätet

Organisation

Stockholms universitet

Status

Pågående

Varaktighet

2020-07-01

2023-12-31

Projektledare

Afzal S. Siddiqui

Involverade aktörer

Stockholms universitet, Chalmers Tekniska Högskola AB

Program

SamspEL

Resilient Digital Sustainable Energy Transition (REDISET)

Organisation

Kungliga Tekniska Högskolan

Status

Pågående

Varaktighet

2022-03-15

2025-03-14

Projektledare

Sonja Berlijn

Involverade aktörer

Program

SamspEL

Skadliga Interaktioner vid spänningsreglering i aktiva distributionsnät

Organisation

RISE Research Institutes of Sweden AB

Status

Pågående

Varaktighet

2023-10-17

2026-12-31

Projektledare

Stefan Stanković

Involverade aktörer

RISE Research Institutes of Sweden AB

Program

Framtidens Elsystem

Systemvärn för ökad överföringskapacitet

Organisation

RISE Research Institutes of Sweden AB

Status

Pågående

Varaktighet

2023-02-01

2026-01-31

Projektledare

Emil Hillberg

Involverade aktörer

RISE Research Institutes of Sweden AB, KTH, LTH

Program

Framtidens Elsystem

Transient stabilitet vid ökad andel förnybar elenergiproduktion

Organisation

Högskolan Väst

Status

Pågående

Varaktighet

2023-12-01

2027-02-28

Projektledare

Lena Max

Involverade aktörer

Högskolan Väst

Program

Framtidens Elsystem

Vätgasens samlade påverkan på elsystemet och dess roll i energi- och klimatomställningen – En system- och syntesstudie om vätgas och elektrobränslens roll i framtidens sektorkopplade energisystem

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag

Status

Pågående

Varaktighet

2023-02-01

2025-12-31

Projektledare

Julia Renström

Involverade aktörer

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag

Program

Framtidens Elsystem

Resilient Electricity Supply in Sweden: Towards a National Crisis Energy system (RESISTANCE)

Organisation

Försvarshögskolan

Status

Kommer snart

Varaktighet

2024-01-01

2026-12-31

Projektledare

Veronella van Zoest

Involverade aktörer

Försvarshögskolan

Program

Framtidens Elsystem

ANM4L - Sol och Vind för Alla

Organisation

RISE Research Institutes of Sweden

Status

Avslutat

Varaktighet

2019-12-01

2022-08-31

Projektledare

Emil Hillberg

Involverade aktörer

RISE Research Institutes of Sweden, Lunds universitet, E.ON, Borgholms kommun, RWT Aachen, Lumenaza

Program

SamspEL

Acceptansgräns för solkraft i Norra Sverige

Organisation

Luleå tekniska universitet

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-01-01 

2020-12-31

Projektledare

Math Bollen 

Involverade aktörer

Skellefteå Kraft, Umeå Energi, Vattenfall

Program

SamspEL

AutoFlex - Automatisk flexibilitets påverkan på kapacitetsutmaningen och effekttaxan. Skillnad mellan kollektiv optimering och konsuments optimering?

Organisation

Ngenic AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2021-01-01

2023-06-30

Projektledare

Björn Berg

Involverade aktörer

HESAB Heby-Sala Bioenergiutvecking AB, Ngenic AB, Sala - Heby Energi Elnät AB, Stuns Stiftelse, Upsala Science Park , SWECO Energy AB, Uppsala universitet

Program

SamspEL

Effektiv reglering av effektbalansen i elsystem med stor andel förnybar produktion

Organisation

Linnéuniversitetet

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-01-01 

2020-12-31

Projektledare

Magnus Perninge 

Involverade aktörer

Linnéuniversitetet, Svenska Kraftnät

Program

SamspEL

Minimering av spill vid stor andel vind- och solkraft i kraftsystem

Organisation

Kungliga Tekniska högskolan

Status

Avslutat

Varaktighet

2016-11-01 

2021-12-31

Projektledare

Lennart Söder 

Involverade aktörer

Kungliga Tekniska Högskolan

Program

SamspEL

Modellering och utvärdering av designer för intradagmarknaden

Organisation

Kungliga Tekniska högskolan

Status

Avslutat

Varaktighet

2019-02-01

2021-08-31

Projektledare

Mohammad Reza Hesamzadeh

Involverade aktörer

Kungliga Tekniska högskolan

Program

SamspEL

Nationella nätoperatörers incitament på en integrerad elmarknad

Organisation

Institutet för Näringslivsforskning IFN

Status

Avslutat

Varaktighet

2019-02-01

2020-12-31

Projektledare

Thomas Tangerås 

Involverade aktörer

Institutet för Näringslivsforskning IFN

Program

SamspEL

Nya och förbättrade prognosstöd för elnätsbolag

Organisation

Expektra

Status

Avslutat

Varaktighet

2020-02-01

2020-09-30

Projektledare

Niclas Ehn

Involverade aktörer

Program

SamspEL

Nytt prognosstöd för resurseffektiv drift av elnät

Organisation

Expektra AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-08-15 

2020-02-28

Projektledare

Niclas Ehn 

Involverade aktörer

Ale El, Expektra, Kungliga Tekniska Högskolan, Sjogerstads El

Program

SamspEL

Smart och Robust Elinfrastruktur för Framtiden

Organisation

Kungliga Tekniska högskolan

Status

Avslutat

Varaktighet

2016-12-01 

2020-12-31

Projektledare

Björn Laumert 

Involverade aktörer

Elbil2020, Fortum Värme, Svenska Kraftnät, Kungliga Tekniska Högskolan

Program

SamspEL

Utveckling och utvärdering av prognostiseringsmodeller för solel och elanvändning över tid och rum

Organisation

Uppsala universitet

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-01-01 

2020-12-31

Projektledare

Joakim Munkhammar 

Involverade aktörer

Uppsala universitet, STUNS Energi

Program

SamspEL

Veckoplanering av vattenkraft i elsystem med stora volymer varierande elproduktion

Organisation

Kungliga Tekniska högskolan

Status

Avslutat

Varaktighet

2016-11-01 

2020-12-31

Projektledare

Mikael Amelin 

Involverade aktörer

Kungliga Tekniska Högskolan, Vattenfall, Fortum

Program

SamspEL

bottom of page