top of page
Projektbeskrivning

Projektet ska bygga upp kunskap kring modulära effektomvandlartopologier för omvandling av högspänd likström till lämplig lågspänd likström så att existerande elektrolysörer kan matas med högsta möjliga energieffektivitet, kompakthet och kostnadseffektivitet. Projektet genomförs som ett doktorandprojekt i samarbete med Hitachi Energy.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

Högspänd likströmsmatning för massiv produktion av vätgas

Program

Framtidens Elsystem

Status

Pågående

Varaktighet

2023-04-01

2027-12-31

Organisation

Kungliga Tekniska Högskolan

Projektledare

Kontakt

Involverade aktörer

Kungliga Tekniska Högskolan, Hitachi Energy

Webbplats

Medier
sladdar.png

Högspänd likströmsmatning för massiv produktion av vätgas

bottom of page