top of page
Projektbeskrivning

Projektet strävar efter att utveckla en ny standard för dimensionering och drift av elnät med avseende på elbilsladdning, genom belastningsflödesanalyser på olika spänningsnivåer i nätet för att kvantifiera den påverkan som olika laddstrategier och beteenden har på sammanlagringen av effekt i nätet. Den beräknade sammanlagringen kommer att underlätta för nätägare att identifiera flaskhalsar i nätet och vidta nödvändiga åtgärder, så som laststyrning och nätinvesteringar, för att försäkra att användandet av elfordon kan fortsätta öka utan att riskera robustheten i elnätet. Energimyndigheten bedömer att projektet adresserar en nyckelfråga för byggnationen av elnätet genom att snabbare ge svar på frågor om nätinvesteringar och frågor om nätstabilitet i delar av nät med koncentrationer av effektuttag från elfordon.

Vilken utmaning är projektet tänkt att bidra med en lösning till eller kunskap om?

The project addressed the challenge of personal vehicle electrification and how distribution system operators can do to enable their integration while maintain the security of supply/ integrity of the network components

Vad är målsättningen med projektet och vilka frågeställningar ska projektet besvara?

i. To establish a new standard of PEV allowance factors that will enable to rapidly assess network congestions and allow the accelerated integration of PEVs to the distribution network.
ii. The effect of smart charging to the above goal is also considered.
iii. How can DSOs know how many electric vehicles are allowed to be connected from an overarching view of the network (higher voltage) without having to run detailed low voltage analyses.

Vilka målgrupper bör ta del av projektets resultat?

Distribution Grid Operators and actors connected to charging Infrastructure and smart charging.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

AccelEV

Program

SamspEL

Status

Pågående

Varaktighet

2021-01-04

2023-12-15

Organisation

Kungliga Tekniska Högskolan

Projektledare

Monika Topel Capriles

Involverade aktörer

Ellevio AB, KTH

Webbplats

Medier
sladdar.png

AccelEV

bottom of page