top of page
Projektbeskrivning

Projektet avser identifiera och undersöka samhällsekonomiska ineffektiviteter som kan uppstå på en integrerad elmarknad där nätoperatörernas beslut styrs av nationellt formulerade mål. Projektet ska särskilt analysera incitamenten att använda kapaciteten i de nationella transmissionsnäten på ett effektivt sätt. Det långsiktiga syftet är att belysa om nätregleringen behöver anpassas för att uppnå målsättningarna om en integrerad elmarknad med stort inslag av förnybar energi.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

Nationella nätoperatörers incitament på en integrerad elmarknad

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2019-02-01

2020-12-31

Organisation

Institutet för Näringslivsforskning IFN

Projektledare

Thomas Tangerås 

Involverade aktörer

Institutet för Näringslivsforskning IFN

Webbplats

Medier
sladdar.png

Nationella nätoperatörers incitament på en integrerad elmarknad

bottom of page