top of page
Projektbeskrivning

Projektet syftar till att öka kunskapen om hur de kommande förändringarna kommer att påverka den transienta stabiliteten i kraftsystemet och hur de nya produktionskällorna och den ökade mängden HVDC anslutningar aktivt kan bidra till att förbättra den transienta stabiliteten.

Vilken utmaning är projektet tänkt att bidra med en lösning till eller kunskap om?

Att bibehålla transient stabilitet och feltålighet i det framtida kraftsystemet med varierande effektflöden och en större andel förnybar produktion.

Vad är målsättningen med projektet och vilka frågeställningar ska projektet besvara?

Projektet ska undersöka hur förändringarna i kraftsystemet med en stor andel omriktarstyrd produktion, energilager och förbrukning samt ändrade och varierande lastflöden påverkar den transienta stabiliteten och feltåligheten samt hur omriktarstyrda komponenter i systemet ska styras för att förbättra den transienta stabiliteten och feltåligheten.

Vilka målgrupper bör ta del av projektets resultat?

Projektresultaten ger ett viktigt bidrag till den transienta stabiliteten och feltåligheten ska bibehållas i det framtida kraftsystemet. Resultaten ger därmed viktigt information till nätägare, producenter samt myndigheter och bidrar till kunskap om hur komponenterna i systemet bör styras och vilken kravställd prestanda de bör ha.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

Transient stabilitet vid ökad andel förnybar elenergiproduktion

Program

Framtidens Elsystem

Status

Pågående

Varaktighet

2023-12-01

2027-02-28

Organisation

Högskolan Väst

Projektledare

Lena Max

Involverade aktörer

Högskolan Väst

Webbplats

Medier
sladdar.png

Transient stabilitet vid ökad andel förnybar elenergiproduktion

bottom of page