top of page
Projektbeskrivning

Projektet syftar till att ta fram metoder för hur man kan minimera spill av överskottskraft i system med förnybar kraftproduktion. Vid tillfällen då man inte kan lagra överskottet i batterier eller exportera det kommer det att behöva spillas. En utmaning är att vid aktuell driftsituation kunna uppskatta när det är nödvändigt att utföra bortkoppling och sedan genomföra denna på ett sådant sätt att spillet minimeras och kraftsystemstabiliteten upprätthålls. Projekt kommer att ta fram metoder för hur detta ska hanteras och svara på när, var och hur detta ska ske.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

Minimering av spill vid stor andel vind- och solkraft i kraftsystem

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2016-11-01 

2021-12-31

Organisation

Kungliga Tekniska högskolan

Projektledare

Lennart Söder 

Involverade aktörer

Kungliga Tekniska Högskolan

Webbplats

Medier
sladdar.png

Minimering av spill vid stor andel vind- och solkraft i kraftsystem

bottom of page