top of page
Projektbeskrivning

Projektet avser att granska acceptans av automatiserade flexibilitetsprogram både ur kund- och systemperspektiv liksom att skapa underlag för nätföretag inför införandet av effekttaxa. Projektet har som mål att empiriskt visa att kapacitetsutnyttjandet kan ökas med minst 15% utan fysiska nätinvesteringar samt kartlägga utfall för olika optimeringsstrategier. Energimyndigheten bedömer att projektet har god potential att möte utlysningens utmaningar genom att bidra med ökad kunskap om den tekniska, ekonomiska och sociala potentialen med automatisk efterfrågeflexibilitet.

Vilken utmaning är projektet tänkt att bidra med en lösning till eller kunskap om?

Att se till att få till rätt incitament för kunder att göra nytta i energisystemet, genom att bli mer energiflexibla. Effekttariff är ett för litet steg att ta utan att ge kunden ett verktyg att optimera med.

Vad är målsättningen med projektet och vilka frågeställningar ska projektet besvara?

Målet med projektet är att jämföra individuell effektoptimering via effekttariff och kollektiv optimering mot största energisystemnytta. Samtidigt även se vilka motiv som gör att kunderna väljer att delta, så att teknik och deltagande maximerar samhällsnyttan.

Vilka målgrupper bör ta del av projektets resultat?

Främst villaägare men även elnätsägare för att få hjälp att forma den mest effektiva och samtidigt lönsamma optimeringen.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

AutoFlex - Automatisk flexibilitets påverkan på kapacitetsutmaningen och effekttaxan. Skillnad mellan kollektiv optimering och konsuments optimering?

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2021-01-01

2023-06-30

Organisation

Ngenic AB

Projektledare

Björn Berg

Involverade aktörer

HESAB Heby-Sala Bioenergiutvecking AB, Ngenic AB, Sala - Heby Energi Elnät AB, Stuns Stiftelse, Upsala Science Park , SWECO Energy AB, Uppsala universitet

Webbplats

Medier
sladdar.png

AutoFlex - Automatisk flexibilitets påverkan på kapacitetsutmaningen och effekttaxan. Skillnad mellan kollektiv optimering och konsuments optimering?

bottom of page