top of page
Projektbeskrivning

Projektet har fokus på ökad kunskap om systemvärn som del av “smarta transmissionsnät” och syftar till en tillförlitlig och driftsäker ökning av kapaciteten i existerande elnät. Detta bidrar till att jämna ut elpriserna. Projektsamarbetet mellan RISE, KTH och LTH, omfattar en referensgrupp representerande nordiska transmissionsföretag, svenska regionnätbolag och teknikleverantör. Denna ger avnämarna direktkontakt med projektet som i sin tur får tydliga kanaler för spridning av kunskap och kompetens. En väletablerad kraftsystemssimulator kommer att användas för samspel med nätbolagen, som del av resultatspridning och nyttiggörande.

Vilken utmaning är projektet tänkt att bidra med en lösning till eller kunskap om?

Möta behovet av överföringskapacitet genom ökat utnyttjande av avancerade systemvärn.

Vad är målsättningen med projektet och vilka frågeställningar ska projektet besvara?

Ökad kunskap av hur systemvärn lämpar sig i ett svenskt perspektiv, genom att dra lärdomar från internationella erfarenheter och framsteg inom forskningen.

Vilka målgrupper bör ta del av projektets resultat?

Projektet har en referensgrupp som omfattar en stor del av målgruppen. Referensgruppen består av: de nordiska stamnätsägarna (Svenska kraftnät, Statnett, Fingrid samt energinet), svenska regionnätsägare (E.ON, Ellevio och Vattenfall), samt industriexperter från Hitachi Energy och DNV. Utöver dessa, är bla Energimarknadsinspektionen, Energimyndigheten, och akademiska institut relevanta som målgrupp.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

Systemvärn för ökad överföringskapacitet

Program

Framtidens Elsystem

Status

Pågående

Varaktighet

2023-02-01

2026-01-31

Organisation

RISE Research Institutes of Sweden AB

Projektledare

Emil Hillberg

Kontakt

Emil Hillberg emil.hillberg@ri.se

Involverade aktörer

RISE Research Institutes of Sweden AB, KTH, LTH

Webbplats

Medier
sladdar.png

Systemvärn för ökad överföringskapacitet

bottom of page