top of page
Projektbeskrivning

Syftet med projektet är att utveckla och utvärdera nya metoder för veckoplanering av vattenkraft i ett system med stora volymer vindkraft (eller annan varierande elproduktion). I projektet kommer flera olika modeller att studeras och jämföras.

Sammanfattning

Projektnamn

Veckoplanering av vattenkraft i elsystem med stora volymer varierande elproduktion

Program

SamspEL

Kategori

Produktions- och elnätsplanering

Status

Avslutat

Varaktighet

2016-11-01 

2020-12-31

Organisation

Kungliga Tekniska högskolan

Projektledare

Mikael Amelin 

Involverade aktörer

Kungliga Tekniska Högskolan, Vattenfall, Fortum

Webbplats

Länkar
Medier
sladdar.png

Veckoplanering av vattenkraft i elsystem med stora volymer varierande elproduktion

bottom of page