top of page
Projektbeskrivning

Vi står inför flera kriser samtidigt: vi har ännu inte sett slutet på effekterna av pandemin, vi är mitt uppe i en klimatkris och nu står vi också inför en energikris, delvis till följd av kriget i Ukraina. Det svenska energisystemet är ett välbyggt system med hög motståndskraft, men kan vara sårbart när delar av systemet kollapsar. Vid en kris är det möjligt att mängden tillgänglig el snabbt sjunker. Hur sårbart är vårt system vid en kris? Hur mycket el kan vi spara genom att minska vår komfortnivå? Och hur villiga är människor att offra en del av sin komfort för att stödja energisystemet i kristider? Forskare från Försvarshögskolan och Uppsala universitet kommer att samarbeta i ett försök att besvara dessa frågor i fyra olika krisscenarier. Resultaten av detta projekt kommer att stödja uppbyggnaden av ett mer motståndskraftigt elsystem i Sverige, med bättre beredskap inför framtida energikriser.

Vilken utmaning är projektet tänkt att bidra med en lösning till eller kunskap om?

Vi står inför flera kriser samtidigt: vi har ännu inte sett slutet på effekterna av pandemin, vi är mitt uppe i en klimatkris och nu står vi också inför en energikris, delvis till följd av kriget i Ukraina. Det svenska energisystemet är ett välbyggt system med hög motståndskraft, men kan vara sårbart när delar av systemet kollapsar. Vid en kris är det möjligt att mängden tillgänglig el snabbt sjunker. Forskningsprojektet ska analysera det svenska elsystemet utifrån olika krisscenarier för att ta reda på hur sårbart vårt elsystem är vid kris, hur mycket el vi kan spara genom att minska vår komfortnivå och hur villiga vi är att offra en del av vår bekvämlighet för att stödja energisystemet i kristider. Projektet är ett tvärvetenskaplig samarbete mellan Försvarshögskolan och Uppsala Universitet.

Vad är målsättningen med projektet och vilka frågeställningar ska projektet besvara?

Projektet ska besvara tre forskningsfrågor:
- Vid elbrist i olika krisscenarier, hur mycket el kan sparas på bekostnad av komforten för att hålla vårt samhälle igång?
- Hur sårbart är det huvudsakliga elnätet i Sverige i olika krisscenarier?
- Hur förväntar vi oss att invånarna ska agera i tider av energikris, och hur villiga är de att ändra sitt elkonsumtionsbeteende i kristider?

Vilka målgrupper bör ta del av projektets resultat?

Detta projekt riktar sig till en mängd olika intressenter. Våra studier av sårbarhet och risk kommer främst att vara av intresse för de som ansvarar för eldistributionssystemet, t.ex. Svenska Kraftnät och systemansvariga för elnätet, som vi kommer att tillhandahålla med ett stort antal simuleringar av eldistributionssystemet under olika scenarier. Detta möjliggör spatial och temporal kartläggning av sårbarheter i systemet, vilket indikerar var och när extra skydd och redundans behövs. Vidare kommer vi att studera hur mycket energi som kan sparas i kristider när människor minskar sin komfortnivå, samt människors förväntade beteende och vilja att anpassa sitt elkonsumtionsbeteende när de kommuniceras om behovet av att göra det. Dessa resultat kommer att vara till nytta för myndigheter som ansvarar för kommunikationen med allmänheten i kristider, t.ex. MSB, Energimyndigheten, kommuner och regionen.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

Resilient Electricity Supply in Sweden: Towards a National Crisis Energy system (RESISTANCE)

Program

Framtidens Elsystem

Status

Kommer snart

Varaktighet

2024-01-01

2026-12-31

Organisation

Försvarshögskolan

Projektledare

Veronella van Zoest

Involverade aktörer

Försvarshögskolan

Webbplats

Medier
sladdar.png

Resilient Electricity Supply in Sweden: Towards a National Crisis Energy system (RESISTANCE)

bottom of page