top of page
Projektbeskrivning

För att möta dagens och framtidens klimat- och säkerhetsutmaningar används ny teknologi som förändrar elkraftsystemets dynamik men som ofta också leder till oförutsägbart systembeteende. För att stödja spänningsregleringen i lokala distributionssystem, men även för att hjälpa till med spänningsregleringen i det överliggande elöverföringssystemet, används ofta omriktarbaserad generering. Dessa kan dock leda till skadliga interaktioner mellan spänningsregulatorer som kan äventyra systemsäkerheten. Detta projekt analyserar dessa interaktioner. Projektets fokus ligger på modellering och karakterisering av interaktionerna, samt utveckling av metoder för analys av dessa. Utifrån analysen kommer vi i projektet föreslå lösningar på hur man kan implementera nya spänningsregleringsstrategier i aktiva distributionsnät samtidigt som man undviker risker för skadliga interaktioner. Projektet bidrar därmed till förbättrad resiliens och framtida trygg elförsörjning.

Vilken utmaning är projektet tänkt att bidra med en lösning till eller kunskap om?

The project should build the knowledge about adverse control interactions between voltage controllers deployed in distribution and subtransmission systems.
The increased knowledge about these interactions should provide means to control distribution and subtransmision systems voltage and reactive power flows in a more secure and efficient way. This furthermore creates preconditions for newly deployed components, e.g. inverter-based generation units, to more actively participate in the power system operation and new control strategies.

Vad är målsättningen med projektet och vilka frågeställningar ska projektet besvara?

The project tries to answer the following three questions formulated also as project goals:
- Why do adverse voltage control interactions arise?
- How to capture adverse voltage control interactions in large-scale, complex networks?
- How to mitigate adverse voltage control interactions?
The objectives of these research questions are twofold. The first objective is to advance local voltage control methods that feature high robustness against dynamic interactions and disturbances,
while the second one is to develop coordinated voltage control strategies at system level to enhance the resiliency of the voltage regulation and reactive power support capability of distribution and subtransmision systems (voltage levels: 20kV – 135kV).

Vilka målgrupper bör ta del av projektets resultat?

Distribution system operators, transmission system operators, owners of generating and/or consumption facilities that can participate in reactive power/voltage control services, wind turbine/generator producers, producers and providers of voltage/reactive power control equipment.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

Skadliga Interaktioner vid spänningsreglering i aktiva distributionsnät

Program

Framtidens Elsystem

Status

Pågående

Varaktighet

2023-10-17

2026-12-31

Organisation

RISE Research Institutes of Sweden AB

Projektledare

Stefan Stanković

Involverade aktörer

RISE Research Institutes of Sweden AB

Webbplats

Medier
sladdar.png

Skadliga Interaktioner vid spänningsreglering i aktiva distributionsnät

bottom of page