top of page
Projektbeskrivning

Projektet syftar till att öka kunskapen om hur energiomställningen med nya produktionskällor, ny förbrukning, utbyggda nät och kraftigt varierande effektflöden i nätet kommer att påverka spänningsstabiliteten i kraftsystemet och hur de nya produktionskällorna aktivt kan bidra till att öka spänningsstabiliteten.

Vilken utmaning är projektet tänkt att bidra med en lösning till eller kunskap om?

Att bibehålla spänningsstabiliteten i det framtida kraftsystemet med varierande effektflöden och en större andel  förnybar produktion.

Vad är målsättningen med projektet och vilka frågeställningar ska projektet besvara?

Projektet ska undersöka hur förändringarna i kraftsystemet med en stor andel omriktarstyrd produktion, energilager och förbrukning samt ändrade och varierande lastflöden påverkar spänningsstabiliteten samt hur de ingående komponenterna ska styras för att kunna utnyttja systemet så effektivt som möjligt med bibehållen stabilitet.

Vilka målgrupper bör ta del av projektets resultat?

Projektresultaten ger ett viktigt bidrag till hur kraftsystemet kan användas i framtiden och hur de ingående komponenterna ska styras. Resultaten ger därmed viktigt information till nätägare, producenter samt myndigheter och bidrar till kunskap om hur systemet kan användas samt vilken kravställd prestanda de ingående komponenterna bör ha.

Sammanfattning

Projektnamn

Energiomställningens inverkan på spänningsstabiliteten i det svenska kraftsystemet

Program

Framtidens Elsystem

Kategori

Produktions- och elnätsplanering

Status

Pågående

Varaktighet

2023-12-01

2027-02-28

Organisation

Högskolan Väst

Projektledare

Lena Max

Involverade aktörer

Högskolan Väst

Webbplats

Länkar
Medier
sladdar.png

Energiomställningens inverkan på spänningsstabiliteten i det svenska kraftsystemet

bottom of page