top of page
Projektbeskrivning

Projektet syftar till att visa hur innovativa lösningar med aktiv styrning av elnäten (ANM) effektivt kan öka möjligheten till integrering av förnybar produktion (RES) i distributionsnäten, samt möjliggöra ytterligare RES utöver nätets teoretiska designgränser. Projektet kommer utveckla 1) metoder för aktiv styrning i lokala energisystem 2) affärsmodeller för beslutsunderlag för marknadsaktörer och 3) en integrerad verktygslåda för att stödja distributionssystemets planering och drift innehållande 1) och 2). Detta kommer att demonstreras i Sverige och Ungern.

Vilken utmaning är projektet tänkt att bidra med en lösning till eller kunskap om?

Tillvaratagande av förnybar energi på ett tillförlitligt, hållbart och resurseffektiv sätt.

Vad är målsättningen med projektet och vilka frågeställningar ska projektet besvara?

Öka nyttjandegrad av elnätens befintliga infrastruktur för att på så sätt minska behovet av nyinvesteringar alternativt minskade möjligheter för utnyttjande av förnybara resurser. Kapacitetsbristen som uppenbarar sig på ett flertal platser i Sverige och utomlands är ett exempel på problemställning där samhällsutveckling och elnätsutveckling inte håller jämna steg, vilket medför ett behov av alternativa lösningar.

Vilka målgrupper bör ta del av projektets resultat?

Nätbolag, kommuner, regulatorer mfl

Sammanfattning

Projektnamn

ANM4L - Sol och Vind för Alla

Program

SamspEL

Kategori

Produktions- och elnätsplanering

Status

Avslutat

Varaktighet

2019-12-01

2022-08-31

Organisation

RISE Research Institutes of Sweden

Projektledare

Emil Hillberg

Involverade aktörer

RISE Research Institutes of Sweden, Lunds universitet, E.ON, Borgholms kommun, RWT Aachen, Lumenaza

Webbplats

Länkar
Medier
sladdar.png

ANM4L - Sol och Vind för Alla

bottom of page