top of page
Projektbeskrivning

Projektet avser att använda teoretiska modeller för att utvärdera olika utformningar av intradagauktioner. Tänkta analyser innefattar hur handeln påverkas av elsystemet, variabel vindkraftsproduktion och ramphastigheter hos generatorer, samt hur bl.a. effektivitet, likviditet och prisvolatilitet förändras om finansiella handlare får göra virtuella bud på dagen-före- och intradagmarknaden. Energimyndigheten gör bedömningen att projektet tar sig an en viktig fråga i omställningen till ett hållbart energisystem och kan bidra till en mer robust elmarknad när förnybar elproduktion ökar i andel.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

Modellering och utvärdering av designer för intradagmarknaden

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2019-02-01

2021-08-31

Organisation

Kungliga Tekniska högskolan

Projektledare

Mohammad Reza Hesamzadeh

Involverade aktörer

Kungliga Tekniska högskolan

Webbplats

Medier
sladdar.png

Modellering och utvärdering av designer för intradagmarknaden

bottom of page