top of page
Projektbeskrivning

Projektet ska utvärdera och analysera det potentiella värdet av ett förbättrat resursutnyttjande genom driftseffektivisering och automatisering av den småskaliga vattenkraftproduktionen.

Studien täcker såväl de tekniska, miljömässiga, regulatoriska, företagsekonomiska som de samhällsekonomiska perspektiven och ska bidra till utökad reglerbarhet i kraftsystemet, en mer effektiv prisbildning på el- och reservtjänstemarknaderna samt till minskade koldioxidutsläpp.

Vilken utmaning är projektet tänkt att bidra med en lösning till eller kunskap om?

Projektet syftar till öka förståelsen för och storleksordningen på den orealiserade potentialen för småskalig vattenkraft i södra Sverige. Idag är resurserna undernyttjade, dvs den fulla potentialen är ej realiserad. Med termen ‘potential' menar vi flertalet saker: produktionsökning, reglerbidrag och flexibilitet. Praktiskt sett så innebär det troligtvis ett ökat behov av fjärrstyrning och mätning för att realisera potentialen. Utmaningen idag är att potentialen är svår att kvantifiera då vattenkraft är relativt utmanande att räkna på då det finns en rad olika aspekter som man bör ta hänsyn till. Vi har en egenutvecklad modell för vattenkraftsimulering och optimering, DOMINO.

Vad är målsättningen med projektet och vilka frågeställningar ska projektet besvara?

1. Vad krävs för att realisera nyttan av småskalig vattenkraft i södra Sverige. Detta är mer specifikt vilken typ av mätning, vilken typ av styrning, vilken typ av beslutsunderlag krävs för en effektivare drift av vattenkraftstationerna, och vilka nya typer av nyttor kan levereras från befintliga tillgångar.

2. Hur stor är den orealiserade potentialen i södra Sverige? Vi vet att tillgångarna ej nyttjas fullt ut per idag, men det är oklart hur stor volym/kapacitet som finns tillgänglig men orealiserad per idag. SE3 och SE4 har knappt 3 GW installerad vattenkraftkapacitet - detta är en betydande resurs som potentiellt kan påverka elmarknaderna från flera aspekter, inte minst stödtjänstemarknaderna och lokala flexibilitetsmarknader.

3. Vad är samhällsnyttan av den totala potentialen, jämfört med den förväntade kostnaden för att anpassa befintliga tillgångar för en ökad effektivitet. Denna frågeställning går även utanför elmarknaderna, då det finns en rad olika sektorer som är beroende av vattentillgång och som direkt påverkas av en förändrad vattenhushållning och nyttjande av vatten. Ofta är det den lokala vattenkraftproducenten som äger relevanta vattendomar, och som därmed “bestämmer” hur vattnet sparas/nyttjas.

Vilka målgrupper bör ta del av projektets resultat?

Vi tror att resultaten är särskilt intressanta för:

Vattenkraftsproducenter och ägare
Investerare i vattenkrafttillgångar
Industrier som nyttjar vatten som process/insatsvara i processer
Myndigheter (HaV, Länsstyrelser, Svk, Energimyndigheter)
Elnätsbolag
Elhandlare
Miljöorganisationer

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

En gömd skatt och oslipad diamant? Småskaliga vattenkraftens värde på framtidens elmarknader och effektivisering av driften för förbättrat resursutnyttjande

Program

Framtidens Elsystem

Status

Pågående

Varaktighet

2023-02-01

2024-12-31

Organisation

Hydro Machines Sweden AB

Projektledare

Jakob Helbrink

Involverade aktörer

Hydro Machines Sweden AB

Webbplats

Medier
sladdar.png

En gömd skatt och oslipad diamant? Småskaliga vattenkraftens värde på framtidens elmarknader och effektivisering av driften för förbättrat resursutnyttjande

bottom of page