top of page
Projektbeskrivning

Projektet handlar om påverkan från stora mängder solkraft på elnätet. Basen i projektet kommer att vara att räkna ut hur mycket solkraft som kan anslutas innan elnätet och/eller andra kunder påverkas på ett oacceptabelt sätt, det som brukar kallas ”acceptansgränsen”. Nya matematiska modeller kommer att utvecklas och fallstudier utföras.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

Acceptansgräns för solkraft i Norra Sverige

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-01-01 

2020-12-31

Organisation

Luleå tekniska universitet

Projektledare

Math Bollen 

Involverade aktörer

Skellefteå Kraft, Umeå Energi, Vattenfall

Webbplats

Medier
sladdar.png

Acceptansgräns för solkraft i Norra Sverige

bottom of page