top of page
Projektbeskrivning

Det övergripande målet med projektet är att baserat på scenarioanalyser för framtida el och värmebehov identifiera kapacitetsbrister i regionala elnät och kraftproduktionsinfrastruktur. För de identifierade kapacitetsbristerna skall smarta lösningar hittas som optimalt kombinerar lastbalanseringsmetoder, nätkapacitetsutbyggnad och lokal produktionskapacitet. Metodiken skall vara allmänt tillämpbar på stadsregioner i och utanför Sverige och kunna ligga till grund för beslut om infrastruktursatsningar.

Sammanfattning

Projektnamn

Smart och Robust Elinfrastruktur för Framtiden

Program

SamspEL

Kategori

Produktions- och elnätsplanering

Status

Avslutat

Varaktighet

2016-12-01 

2020-12-31

Organisation

Kungliga Tekniska högskolan

Projektledare

Björn Laumert 

Involverade aktörer

Elbil2020, Fortum Värme, Svenska Kraftnät, Kungliga Tekniska Högskolan

Webbplats

Länkar
Medier
sladdar.png

Smart och Robust Elinfrastruktur för Framtiden

bottom of page