top of page
Projektbeskrivning

Elnätsutveckling är ett politiserat område varför detta projekt fokuserar på de institutionella förutsättningarna, snarare än de teknologiska, för att anpassa regionala och lokala elnät till framtidens behov. Målet med projektet är att bidra till en ökad samordning av elektrifieringen genom analyser av hur statliga styrmedel kan skapa incitament för en utveckling av elnäten samtidigt som andra samhällsmål, som till exempel miljöhänsyn, inte motverkas.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

Elnätets politiska dimensioner - framtidens leveranssäkerhet i ett elektrifierat och klimatneutralt energisystem

Program

SamspEL

Status

Pågående

Varaktighet

2020-04-01

2024-05-31

Organisation

Lunds universitet

Projektledare

Karin Ericsson

Involverade aktörer

Lunds universitet

Webbplats

Medier
sladdar.png

Elnätets politiska dimensioner - framtidens leveranssäkerhet i ett elektrifierat och klimatneutralt energisystem

bottom of page