top of page
Projektbeskrivning

Projektet avser att identifiera sårbarhet och utveckla kriterier för systemdesign och resistens för olika kritiska händelser i det nordiska transmissionsnätet tillsammans med behovsägare ur ett socio-tekniskt systemperspektiv. Designkriterier ska simuleras och testas baserat på scenarion som inkluderar mänskliga fel, extrema klimathändelser, oväntade produktions-, konsumtions- och tranmissionstopp eller nya former av digitalt sabotage. Projektet omfattar det svenska deltagandet och forskningsinsatserna i det nordiska projektet. Energimyndigheten bedömer att projektet adresserar utlysningens utmaningar genom att bidra till lösningar som minskar den framtida digitala sårbarheten i det nordiska transmissionsnätet.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

Resilient Digital Sustainable Energy Transition (REDISET)

Program

SamspEL

Status

Pågående

Varaktighet

2022-03-15

2025-03-14

Organisation

Kungliga Tekniska Högskolan

Projektledare

Sonja Berlijn

Involverade aktörer

Webbplats

Medier
sladdar.png

Resilient Digital Sustainable Energy Transition (REDISET)

bottom of page