top of page
Projektbeskrivning

Projektet syftar till att undersöka nya tillvägagångssätt för strukturen av äganderätt av batterilagringssystem och verifiering av affärsmodeller för "batteri-som-en-tjänst" där klienten, i detta fall en nätägare, inte är en direkt ägare av batterilagertillgången. Vidare syftar projektet också till att genomföra en demonstration av teknisk kapacitet för batterilagringssystem (med återanvända batterier) som en effektiv lösning av överbelastningsproblem i elnätet i samband med effektbrist i distributionsnät och begränsat värdskapacitet i elnätet för förnybara energikällor.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

FlexGrid - Affärsmodeller och teknisk demonstration för stora (batteri) energilagringsbaserade nätflexibilitetstjänster

Program

SamspEL

Status

Varaktighet

Organisation

Power2U

Projektledare

Maksym Kunytsia

Involverade aktörer

Webbplats

Medier
sladdar.png

FlexGrid - Affärsmodeller och teknisk demonstration för stora (batteri) energilagringsbaserade nätflexibilitetstjänster

bottom of page