top of page
lampor2.png

Affärsmodeller för elmarknaden

Affärsmodeller för laddning av elbilar med hänsyn till nätbegränsningar: samspel mellan bilägare, elleverantör och nätägare

Organisation

Kungliga Tekniska Högskolan

Status

Pågående

Varaktighet

2023-05-01

2026-04-30

Projektledare

Hans Lennart Söder
Mikael Amelin

Involverade aktörer

Kungliga Tekniska Högskolan

Program

Framtidens Elsystem

Ett riskbaserat tillvägagångssätt för marknadsbegränsningar på grund av elnätet

Organisation

Luleå tekniska universitet

Status

Pågående

Varaktighet

Projektledare

Involverade aktörer

Luleå tekniska universitet

Program

Framtidens Elsystem

Hållbar integration av elmarknaden

Organisation

Stiftelsen Institutet för Näringslivsforskning

Status

Pågående

Varaktighet

2023-05-01

2026-04-30

Projektledare

Thomas Tangerås

Involverade aktörer

Stiftelsen Institutet för Näringslivsforskning

Program

Framtidens Elsystem

Långsiktiga prisscenarier för frekvensregleringstjänster

Organisation

RISE Research Institutes of Sweden AB

Status

Pågående

Varaktighet

Projektledare

Involverade aktörer

RISE Research Institutes of Sweden AB

Program

Framtidens Elsystem

Optimering av icke-konvexiteter i modellen för den gemensamma dagen före-kopplingen (SDAC) för en 100 % förnybar framtid

Organisation

Kungliga Tekniska Högskolan

Status

Pågående

Varaktighet

2023-02-01

2026-02-01

Projektledare

Mohammad Reza Hesamzadeh

Involverade aktörer

Kungliga Tekniska Högskolan

Program

Framtidens Elsystem

Styrmedel med fasta och rörliga komponenter och hur de påverkar investeringar på elmarknaden

Organisation

Stiftelsen Institutet för Näringslivsforskning

Status

Pågående

Varaktighet

2023-05-01

2026-05-01

Projektledare

Pär Holmberg

Involverade aktörer

Stiftelsen Institutet för Näringslivsforskning

Program

Framtidens Elsystem

E-Regio

Organisation

Power2U Sweden AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-02-01

2020-03-31

Projektledare

Kateryna Godunok

Involverade aktörer

Power2U Sweden AB

Program

SamspEL

FIWARE för Smarta nät-plattform

Organisation

E.ON

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-03-01

2020-11-30

Projektledare

Robert Westin 

Involverade aktörer

E.ON

Program

SamspEL

Honor - Holistisk flexibilitetsmarknadsintegration av sektorsövergripande energikällor

Organisation

Foreseeti

Status

Avslutat

Varaktighet

2019-09-01

2022-03-31

Projektledare

Joakim Nydren

Involverade aktörer

SWW Wunsiedel Gmbh, PSI Software AG, Kungliga Tekniska Högskolan, Technical University of Denmark, Danish Energy, Norwegian University of Science and Technology

Program

SamspEL

Informationsutbyte för effektiv och säker marknadsstyrd aktivering av distribuerade flexibla resurser

Organisation

Kungliga Tekniska högskolan

Status

Avslutat

Varaktighet

2019-02-01

2021-12-31

Projektledare

Lars Nordström 

Involverade aktörer

Kungliga Tekniska högskolan

Program

SamspEL

Nya affärsmodeller i elnätet

Organisation

Sustainable Innovation

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-04-01

2020-03-31

Projektledare

Joachim Lindborg 

Involverade aktörer

Sustainable Innovation

Program

SamspEL

Prissättning och efterfrågeflexibilitet i ett system dominerat av förnybar elproduktion

Organisation

Umeå universitet

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-07-01 

2020-06-30

Projektledare

Runar Brännlund 

Involverade aktörer

Umeå Universitet

Program

SamspEL

Större tankar - Det samhällsekonomiskt lönsamma i att subventionera vätgastankstationers infrastruktu

Organisation

RISE Research Institutes of Sweden AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2021-01-01

2021-12-31

Projektledare

Elinor Forsström

Involverade aktörer

Nilsson Energy AB, RISE AB

Program

SamspEL

Utveckling och validering av ny energiaktör (LSO) och teknisk plattform för energitjänster (ESP)

Organisation

KIC InnoEnergy Sweden AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-06-01 

2018-11-30

Projektledare

Fredrik Billing 

Involverade aktörer

KIC InnoEnergy, Power2U

Program

SamspEL

Vätgasproduktion för ellagring efter elnätsnytta och affärsmodeller

Organisation

RISE Research Institutes of Sweden AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2019-07-08

2022-06-30

Projektledare

Anna Tibbelin

Involverade aktörer

Mariestad ElectriVillage, VänerEnergi

Program

SamspEL

FlexGrid - Affärsmodeller och teknisk demonstration för stora (batteri) energilagringsbaserade nätflexibilitetstjänster

Organisation

Power2U

Status

Varaktighet

Projektledare

Maksym Kunytsia

Involverade aktörer

Program

SamspEL

bottom of page