top of page
Projektbeskrivning

Det övergripande målet med projektet är att bidra till effektiv utformning av prissättningsmekanismer på el i syfte att möjliggöra ett elproduktionssystem dominerat av förnyelsebar energi . Ett viktigt inslag i utformningen av sådana prissättningsmekanismer är att de ska ge incitament för hushållen att anpassa sin konsumtion efter tillgången på el, vilket möjliggör mer intermittent elproduktion i systemet. Det föreslagna projektet syftar till att bidra med ny kunskap inom energiekonomi avseende hushållens beteende inklusive underlag som är relevanta för policybeslut och marknadsdesign på elmarknaden.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

Prissättning och efterfrågeflexibilitet i ett system dominerat av förnybar elproduktion

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-07-01 

2020-06-30

Organisation

Umeå universitet

Projektledare

Runar Brännlund 

Involverade aktörer

Umeå Universitet

Webbplats

Medier
sladdar.png

Prissättning och efterfrågeflexibilitet i ett system dominerat av förnybar elproduktion

bottom of page