top of page
Projektbeskrivning

Syftet med projekt är att utveckla affärsmodeller för att kunna få en effektiv och flexibel användning av elbilars batterier vid kapacitetsbegränsningar i elnäten.

Flexibiliteten kan användas som prisberoende elförbrukning, frekvensreglering, spänningsstyrning och minskning av möjliga nätöverbelastningar. Detta måste göras med hänsyn till de olika sakägarnas (elkonsumenter, elhandlare och elnätsägare) regelverk och ekonomiska drivkrafter.

Vilken utmaning är projektet tänkt att bidra med en lösning till eller kunskap om?

Utmaningen är hur man skall koppla ihop nätägare, elkunder och elhandlare då det uppstår nätbegränsningar på grund av flexibilitet hos elkunder.

Vad är målsättningen med projektet och vilka frågeställningar ska projektet besvara?

Syftet med projektet är att utveckla olika möjliga affärsmodeller för att kunna få en effektiv integrering av elbilar i ett system med begränsad lokal överföringskapacitet.

Vilka målgrupper bör ta del av projektets resultat?

Elnätsägare/operatörer, elhandlare, elkunder

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

Affärsmodeller för laddning av elbilar med hänsyn till nätbegränsningar: samspel mellan bilägare, elleverantör och nätägare

Program

Framtidens Elsystem

Status

Pågående

Varaktighet

2023-05-01

2026-04-30

Organisation

Kungliga Tekniska Högskolan

Projektledare

Hans Lennart Söder
Mikael Amelin

Involverade aktörer

Kungliga Tekniska Högskolan

Webbplats

Medier
sladdar.png

Affärsmodeller för laddning av elbilar med hänsyn till nätbegränsningar: samspel mellan bilägare, elleverantör och nätägare

bottom of page