top of page
Projektbeskrivning

Ökande andel intermittent energi ställer ökande krav på balansering av
produktion och efterfrågan i det svenska elsystemet. Vätgas kan användas för
lagring av överskottsproduktion av el och är drivmedlet i bränslecellsfordon,
vilket möjliggör integrering av el- och transportsystemen. Projektet
undersöker om investeringsstöd till tankstationsägare kommer att vara
samhällsekonomiskt motiverat med tanke på de värden som distribuerad
energilagring medför, och i förlängningen vilka affärsmodeller för
tankstationer ett sådant stöd resulterar i.

Vilken utmaning är projektet tänkt att bidra med en lösning till eller kunskap om?

Projektet behandlar utmaningen om kapacitetsbrist i våra elnät.

Vad är målsättningen med projektet och vilka frågeställningar ska projektet besvara?

Projektet syftar till att utreda om vätgastankstationer kan stötta upp elnätet och på så sätt minska transmissionsbehovet och undvika onödiga investeringar i nätförstärkningar.

Vilka målgrupper bör ta del av projektets resultat?

Nätägare, elbolag, kommuner, regioner.

Sammanfattning

Projektnamn

Större tankar - Det samhällsekonomiskt lönsamma i att subventionera vätgastankstationers infrastruktu

Program

SamspEL

Kategori

Affärsmodeller för elmarknaden

Status

Avslutat

Varaktighet

2021-01-01

2021-12-31

Organisation

RISE Research Institutes of Sweden AB

Projektledare

Elinor Forsström

Involverade aktörer

Nilsson Energy AB, RISE AB

Webbplats

Länkar
Medier
sladdar.png

Större tankar - Det samhällsekonomiskt lönsamma i att subventionera vätgastankstationers infrastruktu

bottom of page