top of page
Projektbeskrivning

Flaskhalsar i elnätet sätter gränser i funktionalitet av elmarknaderna. Det kan leda till höga priser för förbrukning, göra det oattraktiv att bygga förnybar elproduktion och kan även begränsa nyanslutningar. Mängden effekt som nätet klarar innan det uppstår en flaskhals baseras på så kallade deterministiska metoder, där det finns en skarp gräns mellan vad som är möjligt och vad som inte är.

Det som kommer att utarbetas i detta projekt är att kvantifiera riskerna med att marknaden i kombination med oförutsett komponentbortfall och prognosfel kommer att leda till överbelastning av nätet eller stora elavbrott. Information om risken möjliggör en bedömning från fall till fall (till exempel dagen innan leveransen, för varje timme) om det är värt att ta riskerna, med hänsyn till riskerna med att begränsa marknaden.

Det kommer fortfarande att finnas flaskhalsar, men de kommer inte längre att sätta onödiga begränsningar i elmarknaden med allvarliga konsekvenser.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

Ett riskbaserat tillvägagångssätt för marknadsbegränsningar på grund av elnätet

Program

Framtidens Elsystem

Status

Pågående

Varaktighet

Organisation

Luleå tekniska universitet

Projektledare

Kontakt

Involverade aktörer

Luleå tekniska universitet

Webbplats

Medier
sladdar.png

Ett riskbaserat tillvägagångssätt för marknadsbegränsningar på grund av elnätet

bottom of page