top of page
Projektbeskrivning

Flaskhalsar i elnätet sätter gränser i funktionalitet av elmarknaderna. Det kan leda till höga priser för förbrukning, göra det oattraktiv att bygga förnybar elproduktion och kan även begränsa nyanslutningar. Mängden effekt som nätet klarar innan det uppstår en flaskhals baseras på så kallade deterministiska metoder, där det finns en skarp gräns mellan vad som är möjligt och vad som inte är.

Det som kommer att utarbetas i detta projekt är att kvantifiera riskerna med att marknaden i kombination med oförutsett komponentbortfall och prognosfel kommer att leda till överbelastning av nätet eller stora elavbrott. Information om risken möjliggör en bedömning från fall till fall (till exempel dagen innan leveransen, för varje timme) om det är värt att ta riskerna, med hänsyn till riskerna med att begränsa marknaden.

Det kommer fortfarande att finnas flaskhalsar, men de kommer inte längre att sätta onödiga begränsningar i elmarknaden med allvarliga konsekvenser.

Vilken utmaning är projektet tänkt att bidra med en lösning till eller kunskap om?

Flaskhalsar i elnätet sätter gränser i funktionalitet av elmarknaderna. Det kan leda till höga priser för förbrukning, göra det oattraktiv att bygga förnybar elproduktion, och kan även sätta block på nyanslutningar. Mängden effekt som nätet klarar, innan det uppstår en flaskhals, baseras på så kollade deterministiska metoder, där det finns en skarp gräns mellan vad som är möjligt och vad som inte är. Alternativet, som kommer att utarbetas i detta projekt, är att kvantifiera riskerna med att marknaden i kombination med oförutsett komponentbortfall och prognosfel kommer att leda till överbelastning av nätet, stora elavbrott, osv. Information om risken möjliggör en bedömning från fall till fall (tex dagen innan leveransen, för varje timme) om det är värt att ta riskerna, med hänsyn till riskerna med att begränsa marknaden. Det kommer fortfarande att finnas flaskhalsar, men de kommer inte längre att sätta onödiga begränsningar i elmarknaden med allvarliga konsekvenser.

Vad är målsättningen med projektet och vilka frågeställningar ska projektet besvara?

Huvudutmaningen som projektet vill ta hand om är att det finns flaskhalsar i elnätet som gör att det blir begränsningar i den fria handeln av el och energi. Sådana begränsningar kan leda till orimligt höga el- och energipriser men också till orimligt låga priser (till och med negativa priser). Utöver dessa ekonomiska konsekvenser kan det också bromsa elektrifieringen och övergången till ett hållbart energisystem. Basprincipen av mycket av aktiviteter i vår grupp är att elnätet inte ska vara ett onödigt hinder för elmarknaden, elektrifiering, ett hållbart energisystem, osv. Det som projektet riktar som mot är metoder för att bedöma vad som är rimliga begränsningar och var som är orimliga begränsningar / hinder. I stället av att sätta fasta gränsvärden och/eller metoder för att beräkna gränsvärden kommer det att utvecklas riskbaserade metoder. Risken för att tillåta en viss effektöverföring i nätet kommer att beräknas och att jämföras med risken för att begränsa denna överföring. Förstnämnda risker brukar ligga i elnätet medan sistnämnda risker brukar ligga annanstans i samhället.

Vilka målgrupper bör ta del av projektets resultat?

Vi tanker i första hand på elnätsföretagen: transmissionsnät, regionnät och inmatning till städer i lokalnät. Men även stora nätanvända kan påverkas av detta. Avvägningen mellan olika typer av risker gäller även dem som jobbar med design och drift av elmarknader samt har politiska konsekvenser.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

Ett riskbaserat tillvägagångssätt för marknadsbegränsningar på grund av elnätet

Program

Framtidens Elsystem

Status

Pågående

Varaktighet

2023-02-01

2026-01-31

Organisation

Luleå tekniska universitet

Projektledare

Mathias Bollen

Involverade aktörer

Luleå tekniska universitet

Webbplats

Medier
sladdar.png

Ett riskbaserat tillvägagångssätt för marknadsbegränsningar på grund av elnätet

bottom of page