top of page
Projektbeskrivning

Projektet syftar till att öka kunskapen om framtida reservmarknader och prisscenarier för balanseringstjänster mot 2050. Resultaten kan komma att användas för att stödja investeringsbeslut och affärsmodellinnovation för nya energilösningar så som exempelvis elektrolysörer för vätgasproduktion, batterilagring, värmepumpar och elbilar.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

Långsiktiga prisscenarier för frekvensregleringstjänster

Program

Framtidens Elsystem

Status

Pågående

Varaktighet

Organisation

RISE Research Institutes of Sweden AB

Projektledare

Kontakt

Involverade aktörer

RISE Research Institutes of Sweden AB

Webbplats

Medier
sladdar.png

Långsiktiga prisscenarier för frekvensregleringstjänster

bottom of page