top of page
Projektbeskrivning

Projektet syftar till att demonstrera och utvärdera olika koncept för smarta energitjänster på lokala marknader vid olika pilotplatser i Norge, Sverige och Tyskland. Den aktuella ansökan avser det svenska delprojektet där tekniska koncept och affärsmodell för en ny typ av lokal energisystemoperatör, s.k. Local System Operator (LSO), utvärderas tillsammans med en ny innovativ marknadsplats där energiprosumenter kan handla med flexibilitet, lokal produktion och lagringsresurser. Den svenska piloten är ett påbyggnadsprojekt av projektet CODES som genomförs delvis parallellt med det aktuella projektet och som också erhåller stöd från Energimyndigheten.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

E-Regio

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-02-01

2020-03-31

Organisation

Power2U Sweden AB

Projektledare

Kateryna Godunok

Involverade aktörer

Power2U Sweden AB

Webbplats

Medier
sladdar.png

E-Regio

bottom of page