top of page
Projektbeskrivning

Projektet syftar till att utveckla, demonstrera och utvärdera en cybersäker IKT –infrastruktur som skall stödja driften av en marknadsplats för energiflexibilitet från multipla energisegment. I projektet kommer bland annat en specifikation för ett säkerhetsanalysspråk inriktat på styr- och automationssystem tas fram tillsammans med en referensmodell för liknande IKT-infrastrukturer inom smarta energisystem. Projektet kommer även att ta fram designförslag för förbättrad säkerhet i projektets demonstrationsmiljö. Energimyndigheten bedömer att projektet bidrar till energiomställningen med nya tekniker, systemtjänster och marknadsmodeller som skapar mervärden för elsystemets aktörer.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

Honor - Holistisk flexibilitetsmarknadsintegration av sektorsövergripande energikällor

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2019-09-01

2022-03-31

Organisation

Foreseeti

Projektledare

Joakim Nydren

Involverade aktörer

SWW Wunsiedel Gmbh, PSI Software AG, Kungliga Tekniska Högskolan, Technical University of Denmark, Danish Energy, Norwegian University of Science and Technology

Webbplats

Medier
sladdar.png

Honor - Holistisk flexibilitetsmarknadsintegration av sektorsövergripande energikällor

bottom of page