top of page
Projektbeskrivning

Projektet avser undersöka standardiserat utbyte av information mellan aktörer gällande tex tid, storlek, aktivering av bud etc. Projektets mål är att utveckla automatiska metoder för semantiskt korrekt översättning av data som utbyts på marknaden till den kommunikation som krävs för aggregering och aktivering av flexibla resurser. Utmaningen ligger i att utveckla språk för automatisk översättning av abstrakta marknadsmeddelanden till konkreta tekniska aktiveringar och testa prestanda och säkerhet i dessa.

Sammanfattning

Projektnamn

Informationsutbyte för effektiv och säker marknadsstyrd aktivering av distribuerade flexibla resurser

Program

SamspEL

Kategori

Affärsmodeller för elmarknaden

Status

Avslutat

Varaktighet

2019-02-01

2021-12-31

Organisation

Kungliga Tekniska högskolan

Projektledare

Lars Nordström 

Involverade aktörer

Kungliga Tekniska högskolan

Webbplats

Länkar
Medier
sladdar.png

Informationsutbyte för effektiv och säker marknadsstyrd aktivering av distribuerade flexibla resurser

bottom of page