top of page
Projektbeskrivning

Projektet ska undersöka olika affärsmodeller och regulatoriska förutsättningar för el-, syrgas-, och spillvärmehandel från ett lokalt, byggnadsintegrerat energilagersystem innehållande både batterier och vätgas.

Med utgångspunkt i vätgastankstationen i Mariestad, som tillverkar vätgas på plats genom solceller, kommer RISE i nära samarbete med VänerEnergi och Mariestad ElectriVillage att skapa förståelse kring tankstationens fulla potential.

Vi utvärderar driften av den befintliga anläggningen, simulerar tankstationen vid fullskalig drift och undersöker möjligheterna för intäktsströmmar från nätnytta, syrgasförsäljning och spillvärmeanvändning.

Vilka är de viktigaste lärdomarna från projektet?

Det får ni läsa om i slutrapporten.

Vad är nästa steg för att ta forskningsresultaten vidare?

Det får ni läsa om i slutrapporten, vi kommer att identifiera vidare studier och andra nästa steg. Men viktigt att få spridning av resultaten som kan bli en viktig del i strategiska beslut inför de många investeringar som ska göras i vätgastankstationer i Sverige.

Vilka målgrupper bör ta del av projektets resultat?

Identifierade målgrupper: lokala energibolag; solcellsleverantörer; vindkraftbolag; tankstationskommuner exv. Trelleborg och Sandviken; Vätgasleverantörer; Tankstationsoperatörer; Intresseorganisationer exv. inom gas och fossilfrihet och elnät; reningsverk; politiker.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

Vätgasproduktion för ellagring efter elnätsnytta och affärsmodeller

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2019-07-08

2022-06-30

Organisation

RISE Research Institutes of Sweden AB

Projektledare

Anna Tibbelin

Involverade aktörer

Mariestad ElectriVillage, VänerEnergi

Webbplats

Medier
sladdar.png

Vätgasproduktion för ellagring efter elnätsnytta och affärsmodeller

bottom of page