top of page
Projektbeskrivning

Projektet syftar till att utveckla och validera en funktionell version av en energitjänsteplattform (ESP) som kopplar slutanvändarnas lokala energisystem (inom en byggnad) till det tillhörande elnätet och det övriga energisystemet. Detta tillsammans med det koncept man utvecklat för en ny aktör, lokal systemoperatör (LSO) och en validering av LSO-organisationen med mål att nå en snabbare marknadslansering av LSO.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

Utveckling och validering av ny energiaktör (LSO) och teknisk plattform för energitjänster (ESP)

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-06-01 

2018-11-30

Organisation

KIC InnoEnergy Sweden AB

Projektledare

Fredrik Billing 

Involverade aktörer

KIC InnoEnergy, Power2U

Webbplats

Medier
sladdar.png

Utveckling och validering av ny energiaktör (LSO) och teknisk plattform för energitjänster (ESP)

bottom of page