top of page
Projektbeskrivning

Projektet avser att med ett tvärvetenskapligt angreppssätt genomföra en socio-teknisk studie i anslutning till den pilot med ett nätanslutet batteri som Vattenfall genomför på ett lantbruk med solelproduktion. Genom att komplettera analysen av piloten med ett användarperspektiv så väntas projektet bidra till en bredare kunskap om batteriers möjlighet att skapa mervärde till lokal solelproduktion i lantbruk. Projektet genomför användarstudier för att identifiera drivkrafter och hinder med batterier och solel, samt kommunicera projektet gentemot intresseorganisationer och allmänhet.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

Solbruket – Batterilager för ökad solelproduktion i det moderna lantbruket

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-06-01 

2018-12-31

Organisation

Rise Research Institutes Of Sweden AB

Projektledare

Magdalena Boork 

Involverade aktörer

RISE, Vattenfall

Webbplats

Medier
sladdar.png

Solbruket – Batterilager för ökad solelproduktion i det moderna lantbruket

bottom of page