top of page
Projektbeskrivning

Målet med projektet är att ta fram ett nollemissionskoncept för ett industriområde med tillhörande hamn och transportkorridor, som kan fungera som förebild i omställningen av energisystemet. . Konceptet inkluderar en kartläggning över hur energikrävande verksamhet i ett industriområde med tillhörande hamn med intermodala transporter kan anpassas för användning av lokalt producerad energi. Projektet ska också kartlägga hur annan transportverksamhet, inklusive genomfartstrafik, kan dra fördel av denna lokalt producerade energi.

Vilken utmaning är projektet tänkt att bidra med en lösning till eller kunskap om?

Projektet tacklar utmaningen om utsläpp från hamn och industriområde.

Vad är målsättningen med projektet och vilka frågeställningar ska projektet besvara?

Projektet syftar till att ta fram ett nollemissionskoncept för ett industriområde med hamn, för att minska miljöpåverkan av denna typ av verksamhet.

Vilka målgrupper bör ta del av projektets resultat?

Kommuner, hamnar och industriaktörer.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

NEMO - Nollemissionsområden med hamn och industri

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2020-12-01

2022-01-31

Organisation

RISE Research Institutes of Sweden AB

Projektledare

Anna Cornander

Involverade aktörer

RISE AB, Uddevalla Energi AB, Uddevalla kommun

Webbplats

Medier
sladdar.png

NEMO - Nollemissionsområden med hamn och industri

bottom of page