top of page
lampor2.png

Lokala energisystem

Ett robust energisystem i Sverige och Europa

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag

Status

Pågående

Varaktighet

2023-02-01

2025-12-31

Projektledare

Lina Reichenberg

Involverade aktörer

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag

Program

Framtidens Elsystem

Framtidens systemtjänster

Organisation

Uppsala universitet

Status

Pågående

Varaktighet

2023-02-01

2027-12-31

Projektledare

Robert Eriksson

Involverade aktörer

Uppsala universitet

Program

Framtidens Elsystem

Fyrbodal för framtidens flex

Organisation

Innovatum Progress AB

Status

Pågående

Varaktighet

2023-09-01

2026-08-31

Projektledare

Magnus Kuschel (Projektledare)
Rickard Waern (Projektstöd)

Involverade aktörer

Innovatum Progress AB
Trollhättan Energi
Kraftstaden
LEVA i Lysekil
Fyrbodals kommunalförbund
Högskolan Väst

Program

Framtidens Elsystem

Lokala energisystem och energigemenskaper i svenska industriområden

Organisation

RISE Research Institutes of Sweden AB

Status

Pågående

Varaktighet

2023-02-01

2025-05-30

Projektledare

Sara Ghaem Sigarchian

Involverade aktörer

RISE Research Institutes of Sweden AB

Program

Framtidens Elsystem

Multiportsomriktare att förstärka lokalnäts försörjningstrygghet och nätstyrka

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag

Status

Pågående

Varaktighet

2023-05-01

2025-08-31

Projektledare

Peiyuan Chen

Involverade aktörer

Chalmers Tekniska Högskola

Program

Framtidens Elsystem

Toward safe energy communities: Protected data collection and data sharing for demand flexibility at Dansmästaren

Organisation

Uppsala universitet

Status

Pågående

Varaktighet

2023-09-01

2027-02-28

Projektledare

Valeria Castellucci

Involverade aktörer

Uppsala universitet

Program

Framtidens Elsystem

Utvärdering av kapacitetsbegränsningar i det svenska låg- och mellanspänningsnätet vid ett helt förnyelsebart elsystem

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag

Status

Pågående

Varaktighet

2023-02-01

2026-02-01

Projektledare

Maria Taljegård

Involverade aktörer

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag, Göteborg stad

Program

Framtidens Elsystem

Ökad flexibilitet med optimerad styrning av energiresurser i lokala energisystem

Organisation

Luleå tekniska universitet

Status

Pågående

Varaktighet

2023-09-01

2027-03-01

Projektledare

Sarah Rönnberg

Involverade aktörer

Luleå tekniska universitet

Program

Framtidens Elsystem

CLUE - Koncept, planering, demonstration och replikering av Lokala Användarvänliga Energisamhällen

Organisation

Malmö kommun

Status

Avslutat

Varaktighet

2019-11-01

2022-12-31

Projektledare

John Hallbeck

Involverade aktörer

Malmö kommun

Program

SamspEL

Energilagringslösningar i nybyggda hyresfastigheten Trombonen

Organisation

Karlstads universitet

Status

Avslutat

Varaktighet

2018-12-12 

2021-01-31

Projektledare

Hampus Piehl 

Involverade aktörer

Karlstads universitet

Program

SamspEL

Från mikro till Mega-GRID: Interaktion mellan mikronät och aktiva distributionsnät

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-02-01

2020-03-31

Projektledare

Le Tuan 

Involverade aktörer

Chalmers Tekniska Högskola AB

Program

SamspEL

Integrering av datacenter med microgrid

Organisation

Luleå tekniska universitet

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-01-01 

2018-12-31

Projektledare

Jan-Olov Johansson 

Involverade aktörer

ABB, Acon, E.ON Värme, Ericsson, ProcessIT Innovations, SICS North Swedish ICT, Vattenfall

Program

SamspEL

Lokalt energisystem i Simris

Organisation

flera aktörer

Status

Avslutat

Varaktighet

2017

2020

Projektledare

E.ON

Involverade aktörer

E.ON, boende i Simris

Program

SamspEL

Multifunktionellt lokalt energilager

Organisation

AB Samarkand 2015

Status

Avslutat

Varaktighet

2018-12-12 

2020-08-30

Projektledare

Lisbeth Söderling 

Involverade aktörer

AB Samarkand 2015

Program

SamspEL

NEMO - Nollemissionsområden med hamn och industri

Organisation

RISE Research Institutes of Sweden AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2020-12-01

2022-01-31

Projektledare

Anna Cornander

Involverade aktörer

RISE AB, Uddevalla Energi AB, Uddevalla kommun

Program

SamspEL

Planering och dimensionering av mikronät med upp till ett par tusen abonnenter

Organisation

Luleå tekniska universitet

Status

Avslutat

Varaktighet

2018-06-01

2020-12-31

Projektledare

Manuel Alvarez

Involverade aktörer

Luleå tekniska universitet, Skellefteå Kraft, University of Hong Kong

Program

SamspEL

SONDER - Service Optimization of Novel Distributed Energy Regions

Organisation

Luleå tekniska universitet

Status

Avslutat

Varaktighet

2019-09-17

2022-03-31

Projektledare

Valeriy Vyatkin

Involverade aktörer

Luleå tekniska universitet, RISE, Acon

Program

SamspEL

Vasakronans likströmsnät

Organisation

flera aktörer

Status

Avslutat

Varaktighet

2017

Projektledare

Vasakronan

Involverade aktörer

Vasakronan, E.ON, Galore Electro

Program

SamspEL

bottom of page