top of page
Projektbeskrivning

Projektet ska undersöka hur användningen av energiresurser i lokala energisystem kan optimeras utan avkall på försörjningstrygghet eller leveranskvalitet.

Resultaten förväntas kunna bidra till utveckling av produkter med optimerad styrning av energiresurser och för utveckling av effektiva styrmedel och marknadsmodeller för ökad flexibilitet i elsystemet.

Vilken utmaning är projektet tänkt att bidra med en lösning till eller kunskap om?

Det finns ett behov bland utvecklare och aggregatorer att kontinuerligt utveckla sina styralgoritmer för en smartare och mer kostnadseffektiv styrning med användaren i centrum, vilket projektet också adresserar. Idag är många aggregator-tjänster väldigt enkla och nyttjas i den grad energiresurs-ägaren tillåtit det hela, oavsett hur situationen som helhet ser ut i realtidsläget. Här finns en underutvecklad potential som kan utgöra hinder för energiresurser att bidra med flexibilitetstjänster och öka priselasticiteten för el. Utveckling av aggregatortjänster kräver kunskap om målkonflikter, incitamentsstruktur och realtids-parametrar såsom det lokala energibehovet, lokala tekniska begränsningar och ekonomiska incitament från elbörsen, nättariffer och flexibilitets- och balansmarknader – kunskap som kommer utvecklas inom ramarna för detta projekt.

Vad är målsättningen med projektet och vilka frågeställningar ska projektet besvara?

Det övergripande målet med detta projekt är att undersöka, modellera och skapa kunskap om hur användningen och styrningen av energiresurser – såsom fordonsladdning, värmepumpar och energilager – i lokala energisystem kan optimeras för maximalt effektiv användning utan avkall på försörjningstrygghet eller leveranskvalitet lokalt. Detta syftar till att energiresurser som integreras i lokala energisystem ska kunna ske på ett sätt som ger ökad samhällsnytta i form av ökad tillgänglighet för flexibilitet av energiresurser utan oavsiktlig belastning på elnät samt ökad resiliens i elsystemet och ökad ekonomisk lönsamhet för både slutanvändare och nätägare.

Vilka målgrupper bör ta del av projektets resultat?

Fastighetsägare, energibolag, offentlig sektor, aggregator, akademi och civilsamhälle anses alla vara behovsägare.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

Ökad flexibilitet med optimerad styrning av energiresurser i lokala energisystem

Program

Framtidens Elsystem

Status

Pågående

Varaktighet

2023-09-01

2027-03-01

Organisation

Luleå tekniska universitet

Projektledare

Sarah Rönnberg

Involverade aktörer

Luleå tekniska universitet

Webbplats

Medier
sladdar.png

Ökad flexibilitet med optimerad styrning av energiresurser i lokala energisystem

bottom of page