top of page
Projektbeskrivning

Projektet ska identifiera vilka och vilken volym av systemtjänster som behövs i ett framtida elsystem med 100 procent förnybar produktion. Syftet är också att utforma utvärderingsmetoder som ger incitament till att kunna säkra upp tillräckliga systemtjänster från olika resurser. Projektet nyttjar digitaliseringen och möjliggör nyttan av flexibilitet och tekniska egenskaper hos resurserna i elsystemet. Såväl produktion som förbrukning möjliggörs att på lika villkor kunna bidra med nytta.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

Framtidens systemtjänster

Program

Framtidens Elsystem

Status

Pågående

Varaktighet

2023-02-01

2027-12-31

Organisation

Uppsala universitet

Projektledare

Kontakt

Involverade aktörer

Uppsala universitet

Webbplats

Medier
sladdar.png

Framtidens systemtjänster

bottom of page