top of page
Projektbeskrivning

Projektet ska identifiera vilka och vilken volym av systemtjänster som behövs i ett framtida elsystem med 100 procent förnybar produktion. Syftet är också att utforma utvärderingsmetoder som ger incitament till att kunna säkra upp tillräckliga systemtjänster från olika resurser. Projektet nyttjar digitaliseringen och möjliggör nyttan av flexibilitet och tekniska egenskaper hos resurserna i elsystemet. Såväl produktion som förbrukning möjliggörs att på lika villkor kunna bidra med nytta.

Vilken utmaning är projektet tänkt att bidra med en lösning till eller kunskap om?

Projektet avser lösa utmaningen med att säkra tillräckliga systemtjänster i ett framtida elsystem med 100% förnybar produktion. Projektet utvecklar prestandabaserade systemtjänster där produktions- och förbrukningsenheter i elsystemet får ersättning utifrån vilken systemnytta de bidrar med.

Vad är målsättningen med projektet och vilka frågeställningar ska projektet besvara?

Målsättningen med projektet är kvantifiera behovet av systemtjänster i det framtida elsystemet samt hur de ska utformas och ersättas.

Vilka målgrupper bör ta del av projektets resultat?

TSO:er, leverantörer av systemtjänster, kraftproducenter, aggregatorer

Sammanfattning

Projektnamn

Framtidens systemtjänster

Program

Framtidens Elsystem

Kategori

Lokala energisystem

Status

Pågående

Varaktighet

2023-02-01

2027-12-31

Organisation

Uppsala universitet

Projektledare

Robert Eriksson

Involverade aktörer

Uppsala universitet

Webbplats

Länkar
Medier
sladdar.png

Framtidens systemtjänster

bottom of page