top of page
Projektbeskrivning

Lokala energisystem är ett utvecklingsprojekt för att göra avgränsade områden självförsörjande med förnybar el. Projektsiten som är belägen i den skånska byn Simris består av ett vindkraftverk med maxeffekt 500 kW och en solcellspark med maxeffekt 440 kW som ska försörja 150 elkunder, främst privathushåll, med förnybar el. Systemet utrustas med ett batterilager med maxeffekt 800 kW och lagringskapacitet 330kWh vilket ska kunna förse kunderna med el ca en halvtimme under en kall vinterdag. Det finns också en reservgenerator som drivs av HVO-diesel för ett par dagars bruk. Annan utrustning, såsom smart styrning av kundernas varmvattenberedare och värmepumpar testas också på siten. Det lokala energisystemet är anslutet till 10kV-nätet men kan kopplas loss för att testa total ö-nätdrift.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

Lokalt energisystem i Simris

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2017

2020

Organisation

flera aktörer

Projektledare

E.ON

Involverade aktörer

E.ON, boende i Simris

Webbplats

Medier
sladdar.png

Lokalt energisystem i Simris

bottom of page