top of page
Projektbeskrivning

Projektet ämnar installera, testa och demonstrera ett energilager som del av ett lokalt mikronät bestående av lokal vattenkraft och solenergi. Projektet har som mål att öka tillförlitligheten i elförsörjningen inom mikronätet, säkerställa återställningen av kritisk infrastruktur vid elavbrott samt att använda systemet som en testanläggning för aktiv styrning av energianvändning. Projektet ska vidare utveckla strategier, metoder och beräkningsmodeller för energilager att användas som underlag för kunskaps -och resultatspridning till andra aktörer inom branschen.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

Multifunktionellt lokalt energilager

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2018-12-12 

2020-08-30

Organisation

AB Samarkand 2015

Projektledare

Lisbeth Söderling 

Involverade aktörer

AB Samarkand 2015

Webbplats

Medier
sladdar.png

Multifunktionellt lokalt energilager

bottom of page