top of page
Projektbeskrivning

Projektet ska utveckla ett ramverk för mikronätshantering baserat på personaliserbara belastningsmodeller tillsammans med integritetsbevarande maskininlärningsmetoder. Den föreslagna metoden kommer att demonstreras på Dansmästaren, ett mikronät och testbädd för forskning i Uppsala, Sverige.

Mikronät bidrar till efterfrågeflexibilitet genom att förena ägare av elektriska fordon, hushåll, företag och mikroproducenter i energisamhällen. Dock kräver flexibilitetshantering av sådana mikronät att en heterogen grupp av producenter och konsumenter delar privata data, vilket är problematiskt ur integritets- och cybersäkerhetssynpunkt.

Vilken utmaning är projektet tänkt att bidra med en lösning till eller kunskap om?

Projektet vill bidra genom att utveckla ett ramverk för mikronätshantering och hitta lösningar på tekniska aspekter för säker datainsamling och datadelning, samt implementera algoritmer för dataintegritetsskydd i en verklig miljö.

Vad är målsättningen med projektet och vilka frågeställningar ska projektet besvara? 

Projektet syftar till att öka kunskapen om energigemenskapernas behov, acceptans, tekniska, ekonomiska och juridiska frågor när olika aktörer deltar i mikronäts flexibilitetstjänster.

Vilka målgrupper bör ta del av projektets resultat? 

Målgrupperna för utnyttjande av projektresultaten är: offentliga och privata aktörer såsom kommuner, stats- och samhällsutvecklare och leverantörer av infrastrukturtjänster; DSO:er; privata hushåll; och högre utbildnings- och forskningsinstitut.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

Toward safe energy communities: Protected data collection and data sharing for demand flexibility at Dansmästaren

Program

Framtidens Elsystem

Status

Pågående

Varaktighet

2023-09-01

2027-02-28

Organisation

Uppsala universitet

Projektledare

Valeria Castellucci

Involverade aktörer

Uppsala universitet

Webbplats

Medier
sladdar.png

Toward safe energy communities: Protected data collection and data sharing for demand flexibility at Dansmästaren

bottom of page