top of page
Projektbeskrivning

Projektet ska utveckla en metod för att systematiskt undersöka hur ett energisystem som är robust under oförutsedda händelser, som mycket höga bränslepriser, brott på transmissionsledningar och extrema väderhändelser, kan utformas. Projektet bidrar med policy-relevant kunskap om betydelsen av nationell kontroll över produktionskapacitet och beroende av import av el och bränslen.

Vilken utmaning är projektet tänkt att bidra med en lösning till eller kunskap om?

Att bygga ett koldioxidneutralt energisystem som är resilient, det vill säga att det klarar att leverera de energitjänster som krävs även om oförutsedda händelser sker. De oförutsedda händelser vi kommer att behandla är extrema vädersituationer, oförutsedda avstängningar som kan bero på tekniska fel eller terroristattack, plötsliga prischocker på bränslen som gas eller olja.

Vad är målsättningen med projektet och vilka frågeställningar ska projektet besvara?

Målsättningen är att hitta tumregler för hur man kan bygga ett energisystem som är mer robust mot oförutsedda händelser, samt att utvärdera den extra kostnad som det innebär att ytterligare stärka energisystemets resiliens.

Vilka målgrupper bör ta del av projektets resultat?

Politiker och beslutsfattare, Försvarsmakten, Nätägare (t.ex. SVK), större energibolag, stora energikonsumenter, forskare.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

Ett robust energisystem i Sverige och Europa

Program

Framtidens Elsystem

Status

Pågående

Varaktighet

2023-02-01

2025-12-31

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag

Projektledare

Lina Reichenberg

Involverade aktörer

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag

Webbplats

Medier
sladdar.png

Ett robust energisystem i Sverige och Europa

bottom of page