top of page
Projektbeskrivning

Projektet syftar till att undersöka potentiella möjligheter och utmaningar med energigemenskaper/lokala multi-energikoncept i svenska industriområden. Ett typiskt industriområde i utkanten av Borås (Viared) kommer att användas som fallstudie. Olika aspekter kommer att beaktas så som teknik, ekonomi och sociala frågeställningar.

Vilken utmaning är projektet tänkt att bidra med en lösning till eller kunskap om?

Förekomsten av industriområden i Sverige bidrar till arbetstillfällen, ekonomisk tillväxt, innovation m.m. och har en viktig roll i dagens och framtidens samhälle. Elkapacitetsbrist utgör redan idag ett hinder för tillväxt och möjliga investeringar i denna typ av områden. Framtidens elektrifiering av fordon/tunga fordon kommer ytterligare att öka behovet av el då tunga fordon och logistikcenter är vanligt förekommande i industriområden. Att bilda energigemenskaper och/eller skapa lösningar med lokala multi-energi-system kan vara en möjlig väg framåt. Trots det stora antal industriområden i Sverige är konceptet inom dessa områden outforskat.

Vad är målsättningen med projektet och vilka frågeställningar ska projektet besvara?

Projektet syftar till att undersöka potentiella möjligheter och utmaningar med energigemenskaper/lokala multi-energikoncept i svenska industriområden. Ett typiskt industriområde i utkanten av Borås (Viared) kommer att användas som fallstudie. Olika aspekter kommer att beaktas så som teknik, ekonomi och sociala frågeställningar.

Vilka målgrupper bör ta del av projektets resultat?

1. Energiföretag som söker hållbara energilösningar.
2. Fastighetsföretag och fastighetsförvaltare som vill engagera sig i energifrågor.
3. Industriella föreningar och företag i industriområden som behöver hantera elkapacitetsbrist.
4. Investorer som vill förstå projektets risker och möjligheter.
5. Kommuner och regioner som överväger alternativa lösningar för kapacitetsbrist.
6. Policy- och beslutsfattare som utforskar framtida energilösningar.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

Lokala energisystem och energigemenskaper i svenska industriområden

Program

Framtidens Elsystem

Status

Pågående

Varaktighet

2023-02-01

2025-05-30

Organisation

RISE Research Institutes of Sweden AB

Projektledare

Sara Ghaem Sigarchian

Involverade aktörer

RISE Research Institutes of Sweden AB

Webbplats

Medier
sladdar.png

Lokala energisystem och energigemenskaper i svenska industriområden

bottom of page