top of page
Projektbeskrivning

Projektet avser att göra en kvantitativ bedömning av behovet av flexibilitet i större mikronät. Det kommer att jämföras olika källor av flexibilitet och även att utveckla metoder för att välja lämpliga källor redan tidigt i planeringsfasen av ett större mikronät. Teoretiska metoder kommer att utvecklas och tillämpas på två verkliga fall, med 40 och 2000 kunder i norra Sverige.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

Planering och dimensionering av mikronät med upp till ett par tusen abonnenter

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2018-06-01

2020-12-31

Organisation

Luleå tekniska universitet

Projektledare

Manuel Alvarez

Involverade aktörer

Luleå tekniska universitet, Skellefteå Kraft, University of Hong Kong

Webbplats

Medier
sladdar.png

Planering och dimensionering av mikronät med upp till ett par tusen abonnenter

bottom of page