top of page
Projektbeskrivning

Projektet syftar till att påskynda introduktionen av mikronät genom tre olika lösningar, vilka kommer att valideras i en rad testmiljöer. Utöver detta kommer tre demonstrationsanläggningar utvecklas i Sverige och Frankrike. Målet med detta är att skapa ny marknadsmöjligheter för olika intressenter och att därmed accelerera utvecklingen och integrationen av mikronät.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

Från mikro till Mega-GRID: Interaktion mellan mikronät och aktiva distributionsnät

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-02-01

2020-03-31

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola AB

Projektledare

Le Tuan 

Involverade aktörer

Chalmers Tekniska Högskola AB

Webbplats

Medier
sladdar.png

Från mikro till Mega-GRID: Interaktion mellan mikronät och aktiva distributionsnät

bottom of page